Historia

K.Przerwa-Tetmajer wiersz-fragmentHistoria Powstania Cmentarza
Historia

Pod koniec XIX wieku Szczecin bardzo się rozwijał, wzrastała liczba mieszkańców, jednocześnie wzrastały kłopoty ze znalezieniem miejsc na chowanie zmarłych. Rajca Wigant, przewodniczący do spraw cmentarzy, wystarał się by władze miejskie podjęły decyzję o utworzeniu nowej nekropoli.

 

Czytaj całość...
 
Cmentarz, którego już nie ma...
Historia

Cmentarz Centralny od początku powstania był atrakcją Szczecina,był wymieniany we wszystkich przewodnikach turystycznych. Doczekał się wydania dwóch przewodników wydanych w latach dwudziestych XXw. Dyrektor Georg Hannig i Luisa Lotta Hoyer wytyczyli nawet trasę zwiedzania Cmentarza. Oto niektóre miejsca na zdjęciach z tamtych lat.

 

 

 

Zobacz zdjęcia
 
Sławni pochowani na Cmentarzu
Historia

 

Witold Chromiński

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
 
Przedwojenna niemiecka prasa
Historia

Artykuły z przedwojennej prasy (Amtliches Nachrichtenblatt)  niemieckiej (zdjęcia) w oryginalnej wersji językowej (niemieckiej).

 

 

 

Zobacz zdjęcia
 
Czas wojenny
Historia

Czas II wojny światowej był najbardziej dramatycznym okresem dla cmentarza. W 1941r. zaczynało brakować miejsc dla pochówków. Podjęto starania o przyłączenie do cmentarza poligonu, który znajdowała się naprzeciw koszar przy ul.Ku Słońcu lecz władze wojskowe odmówiły.

 

Czytaj całość...
 
Cmentarz na starych mapach
Historia

Read more

 

Zobacz zdjęcia
 
Pierwsze lata powojenne
Historia

Helena Kurcysjusz tak pisała: "W Szczecinie czuliśmy się obco. Nie opuszczało nas ani na chwilę poczucie tymczasowości. Wydawało nam się, że Polska jest tam, na starych ziemiach. Że tam jest życie prawdziwe, a tu jest jakaś egzotyczna kolonia polska, do której oddelegowano nas na okres przejściowy."

Czytaj całość...