Kwatera Wojenna i Pomnik Braterstwa Broni
Pomniki i miejsca pamięci

Najbardziej okazała kwatera na Cmentarzu Centralnym. Od  1946 r. na Cmentarz Centralny przenoszono szczątki żołnierzy polskich i radzieckich poległych w czasie walk na Pomorzu Zachodnim oraz w pierwszym okresie powojennym. Na tej kwaterze spoczeło ogółem 3012 żołnierzy i 20 cywilów radzieckich (w tym 2566 nieznanych) a także 367 żołnierzy i cywilów polskich.


Nocna panorama Kwatery Wojennej

Tu spoczywają prochy m.in. 1787 żołnierzy II Frontu Białoruskiego ekshumowanych z takich miejscowości jak: Siodło Dolne,Siodło Górne,Moczyły,Pargowo,Kurowa,Kołbaskowa. Spoczywają tu też prochy 378 żołnierzy I Frontu Białoruskiego,którzy polegli w walkach o prawobrzeżne dzielnice Szczecina.Z okolic Polic i Mścięcina przeniesiono prochy żołnierzy II Armii Uderzeniowej.Z lewobrzeżnych dzielnic miasta ekshumowano ponad 800 żołnierzy radzieckich z różnych miejsc m.in. Z Placu Tobruckiego,al.Jedności Narodowej,parków Kasprowicza i Żeromskiego,ulic Unii Lubelskiej,Klonowica i Przemysłowej.

W polskiej części Kwatery leżą prochy żołnierzy,którzy I Armii WP,którzy polegli w operacji berlińskiej oraz w okolicach Szczecina i innych miast Pomorza Zachodniego.W dokumentach widnieją takie nazwy jak:Selbelang,Brunne,Fehrbellin,Kietz,Bredikow,Scharliebbe,Nauen(Hohen-Nauen),Dreiberg.Również na Cmentarz przeniesiono zwłoki 53 żołnierzy polskich którzy zmarli w Wojskowym Szpitalu Chirurgicznym nr.2 w Nowogardzie.

W 1967r. Przypadała 50 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej .Z tej okazji całkowicie przebudowano radziecko-polską kwaterę wojskową.Wszystko wykonano w/g projektu Kazimierza Szulca.Wybudowano szerokie schody a po ich pokach staneły dwa działa,które podobno jako pierwsze wjechały wraz z Armią Czerwoną do Szczecina.w 1945r.Na wzniesieniu za kwaterami stanoł pomnik Braterstwa Broni projektu Sławomira Lewińskiego.Uroczystość odsłonięcia nastąpiła 28-10-1967r. A wśród oficjalnych gości byli m.in.:sekretarz KC PZPR Stefan Jędrychowski,wiceminister obrony Wojciech Jaruzelski i delegaci Armii Radzieckiej..