Pomnik Katyń 1940 z nazwiskami - Strona 7
Pomniki i miejsca pamięci

 

Teodor Ogrodowski ur.1902 sierżant Ludwig Rzeszowski ur.1898 oficer rez.prawnik
Stefan Mróz ur.1895 kapitan Bernard Paprocki ur.1908 por.rez.nauczyciel
Jan Sałaciński ur.1891 przodownik PP Jan Nikodem ur.1900 st.posterunkowy PP
Michał Parczewski ur.1897 kpt.rez.ziemianin Kazimierz Siewruk ur.1898 ziemianin
Alfons Hieronim Nowakowski ur.1894 komisarz PP Karol Połubiński ur.1889 funkcjonariusz PP
Kornel Stejka ur.1894 nadkomisarz PP Jan Nowicki ur.1894 podkomisarz PP
Franciszek Putiatycki ur.1895 st.posterunkowy PP Piotr Strojek ur.1910 sierżant
Edward Nowotko ur.1893 kapitan Ludwik Rusiecki ur.1898 kapitan
Bolesław Szymelfenig ur.1899 Józef Ogrodnik ur.1894 komisarz PP
Józef Jerzy Rybiński ur.1896 ppor.rez.leśnik Teofil Tendorf ur.1895 chorąży
Mieczysław Terlikowski ur.1892 kapitan Jan Biegański ur.1897 st.przodownik
Jan Janczewski ur.1909 ppor.rez.sędzia Stanisław Tokarczyk ur.1898 por.rez.leśnik
Stanisław Kiecko ur.1890 urzędnik Paweł Józefowski oficer KOP
Walerian Wawrzkiewicz ur.1891 przodownik PP Wincenty Orłowski ur.1893 ppor.rez.urzędnik
Piotr Łukomski ur.1894 st.posterunkowy PP Władysław Wierzbicki ur.1898 st.przodownik PP
Józef Piekutowski ur.1909 funkcjonariusz PP Franciszek Szpyrko ur.1893 por.rez.urzędnik
Jan Wites ur.1898 posterunkowy PP Wojciech Szczęsnowicz ur.1884 kpt.rez.adwokat
Zygmunt Kozub ur.1899 przodownik PP Marcin Wojciechowski ur.1901 st.posterunkowy PP
Marian Szczęsnowicz ur.1910 mgr prawa Tadeusz Krzemiński ur.1900 porucznik KOP
Władysław Żubrycki ur.1888 podpułkownik Władysław Dziurdziński ur.1877 urzędnik
Piotr Białobrocki ur.1896 sierżant WP Antoni Bołkun ur.1916 podchorąży student
Antoni Zimoch ur.1898 osadnik wojskowy Jan Barczyński ur.1898 st.przodownik PP
Adolf Włodkowski ur.1906 ppor.rez.Leśnik Władysław Krążel ur.1899 st.posterunkowy PP
Bernard Głędowski ur.1902 st.plutonowy PP Józef Smolik ur.1895 st.posterunkowy PP
Stanisław Syrwid ur.1898 aspirant Straży Granicznej Franciszek Czermak ur.1902 sierżant KOP
Jan Baran ur.1896 st.wachmistrz Józef Naks ur.1894 st.przodownik PP
Władysław Kamiński ur.1904 podkomisarz PP Teofil Denderowicz ur.1893 plutonowy PP
Michał Nowik ur.1897 osadnik wojskowy Jan Madej ur.1899 funkcjonariusz PP
Hieronim Kurpiński ur.1910 kapral pilot Feliks Sobocki ur.1897 ppor.rez.urzędnik
Dyonizy Olendzki ur.1893 aspirant PP Edward Moskaluniec ur.1898 funkcjonariusz PP
Władysław Smolak ur.1894 plutonowy PP Stanisław Siekierski ur.1901 posterunkowy PP