Pomnik Katyń 1940 z nazwiskami - Strona 5
Pomniki i miejsca pamięci

 

Bolesław Grzela ur.1896 ppor.rezurzędnik Konstanty Jasiunas ur.1905 szer.KOP kolejarz
Jan Kuna ur.1910 oficer WP Mikołaj Hawro ur.1912 rzemieślnik
Walerian Jezierski ur.1902 chorąży Julian Kurjata ur.1900 ppor.rez.urzędnik
Teofil Raczyński ur.1899 st.posterunkowy PP Czesław Krzemiński ur.1906 por. KOP
Franciszek Schmidt ur.1895 posterunkowy PP Jan Gałęziewski ur.1899 st.posterunkowy PP
Stanisław Cebo ur.1899 st.posterunkowy PP Józef Siwiec ur.1901 inspektor PP
Aleksander Krasuski ur.1887 st.sierżant PP Jan Kierepka ur.1901 przodownik PP
Roman Szczukiewicz ur.1898 aspirant Władysław Chmura ur.1885 komisarz PP
Zygmunt Samel ur.1908 posterunkowy PP Leon Tombak ur.1895 komisarz PP
Tadeusz Drzewski ur.1882 sędzia Józef Zyblewski ur.1890 sierżant PP
Stefan Bielawski ur.1912 st.posterunkowy PP Bolesław Wyrobek ur.1914 posterunkowy PP
Stanisław Dąbrowski ur.1894 przodownik PP Stefan Podkówka ur.1897 st.przodownik PP
Stefan Ruszczyński ur.1890 komisarz PP Józef Jucha ur.1901 posterunkowy PP
Walenty Wachowiak ur.1891 st.posterunkowy PP Adam Lakutowicz ur.1904 posterunkowy PP
Jan Miecielica ur.1900urzędnik Władysław Rusiecki ur.1907 technik
Władysław Laskowski ur.1895 rezerwista urzędnik Jan Pietruc ur.1893 sierżant PP
Ignacy Stankiewicz ur.1896 st.przodownik PP Jan Leszkowicz ur.1889 rolnik
Jan Płodzień
ur.1904 st.posterunkowy PP Jan Strawa
ur.1907 rolnik
Michał Maciuk
ur.1901 rolnik
Jan Raźniak
ur.1899 st.posterunkowy PP
Wacław Szczygieł ur.1896 st.sierżant PP Kazimierz Awtuszewski ur.1904 por.rez.mierniczy
Leon Czaja ur.1909 ppor.rez.urzędnik Józef Kasperski ur.1894 kapitan
Stanisław Bandrowski ur.1895 por.rez.inżynier Julian Gruner ur.1898 ppor.rez.dr med.
Józef Kędzierski ur.1889 kpt.rez.nauczyciel Leonard Barancewicz ur.1912 podchorąży lekaż
Jan Hrab ur.1906 por.rez.nauczyciel Józef Kominek
ur.1908 ppor.rez.nauczyciel
Władysław Feliks Bereza ur.1893 podpułkownik Eustachy Hrehorowicz ur.1894 kapitan
Emanuel Korompay ur.1890 kpt.lektor Józef Błocki ur.1908 porucznik
Władysław Hussakowski ur.1908 ppor.rez.urzędnik Aleksander Korytkowski ur.1907 ppor.rez.inż.rolnik
Lubomir Chrzanowski ur.1899 kapitan Tadeusz Iwaszkiewicz ur.1911 podporucznik
Florian Kozłowski ur.1900 porucznik Zygmunt Cydzik ur.1910 ppor.rez.urzędnik
Jan jędzrzejewski ur.1888 kpt.rez.nauczyciel Jan Wacław Krusiewicz ur.1907 ppor.rez.geodeta
Jan Ściepul ur.1903 leśnik Stefan Brach ur.1899 st.posterunkowy PP
Franciszek Leliwa ur.1886 st.posterunkowy PP Józef Wojciechowski ur.1897 st.posterunkowy PP
Wincenty Leźniewicz ur.1916 rolnik Włodzimierz Tańczuk ur.1916 funkcjonariusz kontrwywiadu
Marian Zmora ur.1891 funkcjonariusz PP Stanisław Milczanowski ur.1906 oficer rez.prokurator
Franciszek Szafrański ur.1893 kapitan rez.ogrodnik Józef Śmiechowski ur.1900 funkcjonariusz PP
Kazimierz Wajda ur.1903 ppor.rez.urzędnik Stanisław Łukomski ur.1901 porucznik