Pomnik Katyń 1940 z nazwiskami - Strona 3
Pomniki i miejsca pamięci
Józef Dorosz ur.1908 por.rez.dyplomata Ksawery Pągowski ur.1895 kapitan
Stefan Stolarz ur.1889 podpułkownik Edmund Margoński ur.1883 pułkownik dr med.
Juzef Robaczyk ur.1908 por.rez.nauczyciel Bronisław Bohaterewicz ur.1870 generał bryg.
Wiktor Laudański ur.1910 por.rez.inż.rolnik Jan Szpakowski ur.1892 porucznik
Bolesław Waś ur.1894 porucznik lotnictwa Marian Kępski ur.1912 ppor.rez.
Tadeusz Wawrzynowicz ur.1911 ppor.rez.sędzia Stanisław Jaroszewicz ur.1916 podchorąży student
Konstatanty Szewczyk ur.1901 por.rez. Urban Wawrzynowicz ur.1905 ppor.rez.nauczyciel
Bronisław Hołub ur.1890 major Ignacy Talarczyk ur.1899 chorąży
Zygfryd Ciszewski ur.1902 podporucznik Marian Gawron ur.1899 ppor.rez.urzędnik
Alfred Janik ur.1899 ppor.rez.dr med. Wiktor Stasiłowicz ur.1907 podporucznik
Edmund Michalski ur.1902 ppor.rez.urzędnik Antoni Saj ur.1896 posterunkowy PP
Jan Rajm ur.1883 przodownik PP Marian Zastawny ur.1899 przodownik PP
Ferdynand Graduszewski ur.1909 posterunkowy PP Antoni Łukaszewski ur.1901 st.posterunkowy PP
Czesław Woźniak ur.1908 funkcjonariusz PP Korneliusz Pankiewicz ur.1883 st.przodownik PP
Stanisław Gibczyński ur.1896 przodownik PP Walerian Hołubasz ur.1891 st.przodownik PP
Jan Lichota ur.1891 st.posterunkowy PP Jan Baranowski ur.1895 funkcjonariusz PP
Antoni Busz ur.1897 posterunkowy PP Leon Gawroński ur.1901 funkcjonarisz PP
Ludwig Jan Berski ur.1896 st.posterunkowy PP Bolesław Czajkowski ur.1901 plutonowy PP
Józef Jachym ur.1897 st.posterunkowy PP Piotr Bisinkiewicz ur.1900 funkcjonariusz PP
Józef Czarkowski ur.1888 st.sierżant PP Bolesław Janas ur.1901 przodownik PP
Jan Bohdanow ur.1896 sierżant PP Konrad Dudziński ur.1899 przodownik PP
Stanisław Jaroszewski ur.1901  st.posterunkowy PP Józef Borkowski ur.1904 st.strażnik
Andrzej Filutowski ur.1896 przodownik PP Julian Jaworski ur.1903 st.posterunkowy PP
Mieczysław Brylski ur.1898 posterunkowy PP Stanisław Gadziński ur.1898 funkcjonariusz PP
Walentyn Jurcewicz ur.1897 podpułkownik Klemens Bukowski ur.1900 posterunkowy PP
Stanisław Gawron ur.1900 st.posterunkowy PP Andrzej Kalinowski ur.1891 st.przodownik PP
Kazimierz Schrott ur.1911 porucznik Franciszek Karpina ur.1911 podporucznik
Jan Teterycz ur.1910 porucznik lekarz Andrzej Rodziewicz-Bielewicz ur.1895 kapitan
Stanisław Lewiński ur.1905 kapitan Jerzy Kardzis ur.1891 st.posterunkowy PP
Józef Leśniowski ur.1899 st.posterunkowy PP Franciszek Młynarczyk ur.1897 funkcjonariusz PP
Stefan Kenc ur.1896 przodownik PP Bolesław Lewandowski ur.1899 posterunkowy PP
Henryk Mrówczyński ur.1911 posterunkowy PP Walenty Kislinger ur.1893 przodownik PP
Antoni Machniewski ur.1896 osadnik wojsk. Stanisław Mrówczyński ur.1895 st.strażnik
Tadeusz Kowalewski ur.1906 posterunkowy PP Stanisław Marchwicki ur.1889 posterunkowy PP
Jan Nogalski ur.1895 st.posterunkowy PP Jan Kowalski ur.1895 st.posterunkowy PP